Skip to main content
Sivu 1/13

Varhaiskasvatuksen muut tehtävät

Varhaiskasvatuksen avoimet työpaikat kunnissa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena pääset mahdollistamaan lasten suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen sekä opetuksen.

Varhaiskasvatus kunta-alalla voidaan järjestää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai erilaisissa avoimissa kerho- ja leikkitoiminnoissa. Varhaiskasvatuksessa työtehtävät voivat vaihdella varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajasta, lasten- ja perhepäivähoitajaan. Lisäksi alalla toimii erilaisia avustajia sekä ohjaajia.

Varhaiskasvatus on osa kunnan opetustoimea. Se toimii osana kunnan tarjoamaa koulutuspolkua ja perusopetusta. Varhaiskasvatus tarjoaa mielekkäitä työtehtäviä lasten parissa. Se mahdollisuuden auttaa lapsia ja tukea heitä omassa kasvussaan ja kehityksessään.