Organisation Pedersöre kommun, rekrytering och öppna jobb. - Kuntarekry Skip to main content
Pedersöre kommun

Pedersöre kommun

Pedersöre är en tvåspråkig kommun i Österbotten där driftig entreprenörsanda och traditionell landsbygdsromantik lever i harmoni. Näringslivet är exportinriktat och väl diversifierat samtidigt som primärnäringarna fortfarande är starka. Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser närmar sig 90 procent.

Pedersöre består av många levande och växande byar. Kommunen ger sina drygt 11 100 invånare service på båda de inhemska språken. Här finns moderna daghem och skolor och en yrkesutbildning inom vårdsektorn. Två nya skolbyggen har planerad byggstart 2021. Det finns kommunala bostadstomter i varje större by och kommunen är också lyhörd för kommuninvånarnas önskan att förverkliga sitt drömboende på andra områden i kommunen. Det kommunalt ägda fastighetsbolaget Pedersöre bostäder hyr ut lägenheter för både längre och kortare tid. Orörd natur och vandringsleder av varierande längd samt vattendrag och sjöar ger möjligheter till rekreation och aktivitet. Det finns många aktiva föreningar som ordnar evenemang och aktiviteter året runt.

Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärs genom kommunen, liksom järnvägens stambana (Helsingfors–Uleåborg). Från Helsingfors reser du till tågstationen Jakobstad-Pedersöre i Bennäs på 3,5 timmar. Närmaste flygplats för linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 kilometer från Bennäs.

Pedersöre kommun vill vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential. Vi vill främja personalens vilja till personlig utveckling och personligt ansvarstagande. Vår grundsyn är att varje människa självmant använder sig av sin kapacitet när hon upplever sitt arbete meningsfullt och när hon arbetar för ett konkret mål i en arbetsmiljö som hon kan identifiera sig med.

Som kommunanställd kan du ta del av de personalförmåner som kommunen erbjuder sin personal. Anställda har rätt till företagshälsovårdstjänster inklusive sjukvård på allmänläkarnivå.

Pedersöre kommuns personalförening ordnar program för sina medlemmar, till exempel motionsaktiviteter, personaljulfest och olika resor och utflykter.

Kommunen stöder personalens motionsverksamhet via det digitala betalningsmedlet ePassi.

Pedersöres anställda har också möjlighet att delta i en konditions- och rekreationsdag. På det sättet vill kommunen öka personalens trivsel på arbetsplatsen och ge de anställda förutsättningar att upprätthålla sin arbetsförmåga.

Pedersöre kommun har cirka 700 anställda. Välkommen att bli en av oss!

Öppna applikationer
Pedersöre kommun 6

Lediga jobb
Pedersöre kommun 7

Visa allt