Skip to main content
test
Vikarie för lärare - Pedersöre kommun

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämneslärare, speciallärare.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Läs mer

https://www.pedersore.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist
tel 06 7850 250
rolf.sundqvist@pedersore.fi
eller respektive skolas rektor

Lär dig mer om oss

Pedersören kommun, avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik

Pedersöre kommun är en typisk österbottnisk landskommun med svenska som majoritetsspråk. Kommunen ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet i ett välfungerande, på hållbar utveckling baserat lokalsamhälle med decentraliserat serviceutbud.


Adress: Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, 68910 Pännäinen

Rekommenderade jobb