Skip to main content

Till arbetssökande

Till arbetssökande

Kuntarekry.fi/se/ är en webbplats där olika kommunorganisationer och välfärdsområdena kan informera om lediga jobb. Kommunorganisationer innehåller kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag.

På Kuntarekry.fi -webbplats kan du bläddra i lediga jobb och genom att skapa en egen sökandeprofil eller logga in på en befintlig profil kan du skicka in ansökningar om lediga jobb och vikarier. Du kan även skicka in vikarieansökningar och öppna ansökningar till arbetsgivare du är intresserad av eller genom att begränsa region/kommun, där du vill arbeta. På webbplatsen hittar du även arbetsgivarintroduktioner och intressanta artiklar om arbetsliv och jobbsökande.

Kuntarekry är inte en arbetsgivare eller arbetstagares förmedlare utan en service som arbetsgivare kan använda att informera om lediga jobb och hantera ansökningar. Om du vill veta mera om en arbetsplats eller om löning eller om du vill skicka ditt skattekort, ta alltid direkt kontakt till den arbetsgivaren som det är fråga om.

3500 lediga jobb hela tiden

350+ arbetsgivare

4000+ vikariat i veckan

4,2 miljoner besökare per år