Skip to main content

Pohjois-Pohjanmaan liiton työpaikat löytyvät jatkossa Kuntarekrystä

3.3.2023 11:46

Pohjois-Pohjanmaan liiton työpaikat löytyvät jatkossa Kuntarekrystä

Kuntarekry.fi -sivustolta löydät jatkossa myös Pohjois-Pohjanmaan liiton avoimet työpaikat! Tutustutaan nyt hieman liittoon työnantajana.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka työllistää noin 50 työntekijää. Liitto toimii Oulusta käsin.

Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien ja EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maakuntakaavoituksen viranomais- ja kehittämistehtävät, edunvalvonta sekä maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara näkee Kuntarekryn olevan helppokäyttöinen, monipuolinen ja moderni työkalu ja rekrytointikanava. Kuntarekryn uskotaan tavoittavan laajasti potentiaalisia hakijoita ja tuovan joustavuutta hakemusten käsittelyyn.

”Pohjois-Pohjanmaan liitossa työskentelevät hyvinvoivat ja innostuneet alansa asiantuntijat. Toimintamme on ammattimaista, avointa ja yhteistyöhön kannustavaa”, Arja kertoo.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan liitolla on haussa henkilöstöpäällikkö. Liiton avoimet työpaikat löydät täältä ja lisätietoa organisaatiosta liiton nettisivuilta.

Pohjoisen puolesta – yhdessä.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista