Skip to main content
Lärare inom småbarnspedagogik/språkbad - Vasa stad

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogiken för en befattning på visstid i språkbad vid daghemmet Inkeriparkens daghem för tiden 1.8.2024-31.7.2025.

Information om språkbad; språkbadet börjar när barnen är fem år och fortgår genom förskoleundervisningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska. I språkbadet använder lärarna och barnskötarna inom småbarnspedagogiken svenska som arbetsspråket.

Till vårt gäng söker vi entusiastiska, positivt tänkande, sporrande och engagerade yrkesmänniskor som ansvarar för en kvalitativ småbarnspedagogik i barngruppen.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), se även (§ 75 övergångsbestämmelser som gäller personalen).
I ansökningsprocessen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik som utexamineras våren 2024. Examensintyget uppvisas före arbetsavtalet skrives. Kompetens i förskoleundervisning räknas som merit.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. Sökanden som har modersmålet finska eller svenska bör uppvisa språkintyg över det andra inhemska språket.
Sökanden som har ett annat modersmål än finska/svenska bör uppvisa språkintyg över de båda inhemska språken.

Vi förutsätter:
- flexibilitet att verka under föränderliga förhållanden i vardagen
- ett starkt pedagogiskt arbetsgrepp
- god förmåga till växelverkan som stöd för arbetsgemenskapens, barnens och familjernas välmående
- goda interaktionsfärdigheter
- goda digitala kunskaper

Vi värdesätter:
- stark samarbetskompetens
- ett initiativtagande och utvecklande arbetsgrepp som utgår från barnet
- kännedom om småbarnspedagogiken.

Vi erbjuder:
- ett arbete där du kan använda olika kompetenser som du har och utnyttja dina färdigheter till förmån för andra
- en arbetsgemenskap som är positivt inställd till den digitala utvecklingen
- mångsidiga utbildningsmöjligheter

Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2785,28€/mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 22-23.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Kontaktinformation

Administrativ daghemsföreståndare Heli Kemppi tfn. 040 091 4456
heli.kemppi(at)edu.vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Plats
Vasa
65100 Vaasa

 • Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.