Skip to main content
Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus 1.8.2024-31.7.2025 - Utsjoen kunta

Utsjokisuun koulun ja Utsjoen saamelaislukion yhteinen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus 1.8.2024-31.7.2025.

Kelpoisuus vähintään kahdessa näistä aineista. Virkaan voi kuulua myös muita opetettavia aineita.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 40 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Lukiossa opiskelee lukuvuonna 2024-2025 n. 25 opiskelijaa.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Kelpoisuus vähintään kahdessa opetettavassa aineessa.

Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta. Saamen kieli katsotaan erityiseksi ansioksi.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta 25.6.2024 klo 15 mennessä. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

--------------

Ohcejohnjálmmi skuvlla ja Ohcejoga sámelogahaga oktasaš matematihka, fysihka ja kemiija lektora virgasadjásašvuohta 1.8.2024-31.7.2025.

Gelbbolašvuohta unnimusta guovtti fágas. Virgái sáhttet gullat maid eará fágat.

Ohcejohnjálmmi skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), gos leat sullii 40 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtti gillii, sámegillii ja suomagillii. Logahagas stuđerejit lohkanjagis 2024-2025 sullii 25 oahppi.

Oahpahusas leat resurssat biddjon vejolašvuhtii bajásšaddat guovttegielat rávesolmmožin. Oahppoplánain lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sámeeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dasa lassin geahččaluvvo váldit vuhtii gieldda sajádaga Norgga rádjagieldan.

Oahpaheaddjiid gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998).

Fásta virggiin ja doaimmain čuvvojuvvo 6 mánotbaji ja mearreáigásaš 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mielde váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis. Sámegielmáhttu gehččojuvvo erenomáš ánsun.

Sámegiela giellalassi 125€/mb njálmmálaš máhttu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.

Ohcamušaid čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte 25.6.2024 dmu 15 rádjai. Vejolaš jearahallamat dollojuvvojit 25.5.2022. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrihkalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maid čujuhusain: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Konfaluhttii bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Yhteystietomme

Rehtori Siw Westerback, 040-181 0273, siw.westerback@utsjoki.fi

Tietoa organisaatiosta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Sijainti
Utsjoentie 44
99980 Utsjoki

Tutustu työnantajaan
Hae työpaikkaa
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.