Skip to main content

Kuntarekryn syksyn ammattibarometri

27.8.2020 10:34

Kuntarekryn syksyn ammattibarometri

Syksy on yleisesti ottaen vilkasta aikaa Kunta-alan rekrytoinneissa. Käynnissä on parhaillaan esimerkiksi opettajien syksyn täydennysrekrytoinnit ja monilla muillakin toimialoilla tarvitaan uusia tekijöitä. Teimme jälleen lyhyen ammattibarometrin Kuntarekryn ja kunta-alan työpaikkojen tilanteesta. Kunta-ala on suomen suurin työllistäjä ja työllistää yli 400 000 ihmistä. Työpaikkoja on tarjolla monipuolisesti eri alojen osaajille, vaikka näitä kaikkia ei aina mielletäkään kunta-alan työpaikoiksi.

Tekninen ala

Teknisen alan työpaikat kunnissa pitävät sisällään monia eri tehtäviä niin kiinteistöjen hoitoon, logistiikkaan, suunnitteluun kuin rakentamiseenkin liittyen. Tällä hetkellä eniten tarvetta on etenkin laitoshuoltajille sekä ruokapalveluiden työntekijöille. Myös erilaisille kaavoitus- ja rakennussuunnittelijoille sekä insinööreille on töitä tarjolla ympäri Suomen. Monissa kunnissa myös kehitetään IT-palveluita ja erilaisille tietohallinnon asiantuntijoille on tällä hetkellä tarvetta.

Teknisen alan työpaikat löydät täältä

Hallinto- ja toimistotyöt

Myös hallinto- ja toimistotyöt kategorian alta löytyy paljon erilaisia tehtävänimikkeitä ja työtehtäviä. Tekijöitä haetaan mm. erilaisiin projekteihin kehittämään kuntien työllisyyttä sekä palveluita. Myös henkilöstö- ja taloushallinnon parissa työskenteleville löytyy paljon mahdollisuuksia kunta-alalta. Hallinto- ja toimistotöiden parista löytyy myös erilaisia harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuksia jättää avoimia hakemuksia, joissa voit kertoa millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut. Kenties täältä löytyisi sinunkin seuraava urapolkusi.

HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖN TYÖPAIKAT

Terveydenhuoltoala

Terveydenhuoltoala on kenties niitä tunnetuimpia kunta-alan työllistäjiä ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille töitä riittää niin kunnissa, kaupungeissa kuin sairaanhoitopiireissäkin. Etenkin lääkäreille on tarjolla sekä pidempiaikaisia tehtäviä että päivystäjän keikkoja eri puolilla Suomea. Lisäksi myös amanuenssuureja ja erikoistumispaikkoja on tarjolla monissa sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitajista ja lähihoitajista on ollut paljon puhetta osaajapulan merkeissä ja tämä tilanne on edelleen monin paikoin haastava. Myös sairaanhoitajille ja lähihoitajille on tarjolla sekä keikkatöitä että pidempiaikaisia tehtäviä. Lisäksi myös psykologeille ja terapeuteille on tarjolla useita paikkoja tällä hetkellä.

Terveydenhuoltoalan työpaikat

Sosiaaliala

Sosiaalialalla on myös ollut haasteita osaajapulan kanssa. Tälläkin hetkellä sosiaalialalla kaivataan tekijöitä moniin eri tehtäviin. Sosiaalialalla tarvetta on etenkin sosiaalityöntekijöille, henkilökohtaisille avustajille sekä vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijöille. Sosiaalialalta löytyy myös tehtäviä erilaisista projekti- ja hanketehtävistä aina esimies- sekä johtotehtäviin saakka.

Sosiaalialan avoimet työpaikat

Opetus- ja kulttuuriala

Opetusala on myös yksi tunnetuimmista kunta-alan toimialoista. Opetus- ja kulttuuriala pitää sisällään kuitenkin myös paljon muuta. Aiemmin mainittiinkin jo syksyn opettajarekryn toinen kierros, jossa tällä hetkellä on haettavana lähes 400 työpaikkaa ympäri Suomen. Opetus- ja kulttuurialalla työpaikkoja on lisäksi tarjolla etenkin varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä eritysopettajille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriala tarjoaa töitä esimerkiksi kirjasto-, museo- ja liikuntapalveluiden työntekijöille.

Opetus- ja kulttuurialan työpaikat

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista