Skip to main content

På väg på arbetsintervju? Så här förbereder du dig

24.9.2019 14:25

På väg på arbetsintervju? Så här förbereder du dig

När din jobbansökan leder till en intervju ska du förbereda dig för intervjun noggrant i förväg.

Ta reda på bakgrundsinformation om din arbetsgivare och läs igenom platsannonsen på nytt: vilka egenskaper och färdigheter förväntas du ha?

Fundera på dina färdigheter och hur de stämmer överens med arbetsgivarens önskemål. Vilka är dina styrkor och vilka färdigheter borde du jobba ytterligare på? Låt dig inte nedslås även om det finns flera områden som du behöver jobba på. Många arbetsgivare värdesätter lämplighet. Det innebär naturligtvis ändå inte att du inte behöver ha den examen eller de kvalifikationer som krävs. Det behöver du nog, men om det finns något du inte behärskar fullt ut kan du lära dig, så länge du har rätt attityd och passar in i teamet på arbetsplatsen.

Det är alltid bra att öva inför en arbetsintervju. Detta innebär att svara – högt – på typiska frågor som ställs vid arbetsintervjuer. Ta hjälp av en annan person som ställer frågor till dig, men inte din bästa kompis, utan någon som du inte känner lika väl. Be personen som gör övningsintervjun med dig ställa åtminstone följande frågor:

  • Kan du berätta någonting om dig själv?
  • Vilka är dina karriärmål?
  • Vilka är dina bästa sidor?
  • Vilka är dina dåliga sidor?
  • Kan du berätta om vad du har lyckats med och vad du har misslyckats med?
  • Vilka är dina mål, var vill du befinna dig om fem år?
  • Varför borde vi välja just dig?

Upprepa frågorna så många gånger att du kan besvara dem ledigt. Tänk även på att ha ögonkontakt med intervjuaren, titta inte ner när du pratar. Det är bra att skriva ned svaren på frågorna före övningsintervjun. Även här kan du stöta på överraskningar: det som ser bra ut på papper låter inte nödvändigtvis äkta och övertygande när du säger det.

Spelöppning: Kan du berätta någonting om dig själv?

Svaret på denna fråga kan tydligt delas in i tre delområden och i denna ordningsföljd: arbetserfarenhet, utbildning och personlighet. Om du har liten arbetserfarenhet eller enbart från andra branscher, börja med utbildningen.

När du berättar om dig själv, var mer specifik än att säga att du är social, målinriktad och initiativrik. Berätta till exempel att du har varit scout i många år (social), att du tränar inför ett halvmaraton (målinriktad) och att du har grundat en handarbetsklubb (initiativrik) tillsammans med dina vänner. Du kan också vara lite mer personlig genom att konstatera att du är en passionerad svampplockare, gillar skogsarbete, är en hejare på linedance e.d.

Håll dock fast vid din uppställning så att dina svar är logiska och strukturerade. Du kan också fråga intervjuaren om det är okej att du först berättar om din arbetserfarenhet, sedan om din utbildning och slutligen om hur du är som arbetstagare. Personen nickar garanterat och du får din första positiva signal – det är en bra utgångspunkt.

Varför borde vi välja just dig?

Fundera ut minst tre bra anledningar som du kan ge som svar på frågan. Två av dem ska gärna utgå från organisationen i fråga: redan under studietiden var ditt mål att börja jobba där, organisationen gör värdefull forskning, ledarskapsmodellen har lovordats, du har hört positiva saker om organisationen, du upplever att arbetet är viktigt ...
De övriga anledningarna ska utgå från dig själv eller dina mål: du har skaffat dig ytterligare kvalifikationer, du besitter värdefull kompetens, dina egenskaper gör dig lämplig för jobbet, du eftersträvar en viss arbetserfarenhet ... Kom även ihåg att tillägga om du saknar någon färdighet är du är beredd att lära dig.

Vilka är dina dåliga sidor och vad har du misslyckats med?

Alla har vi dåliga sidor, och om du påstår att du inte har några sådana är det svårt att tro att du är uppriktig. Var ärlig, men tänk ändå över vad du säger. Vem vill väl anställa en slarvig bokförare eller en osocial lärare? Berätta om dina dåliga sidor och fundera på om de är kritiska med tanke på uppgiften.

När du berättar om dina misslyckanden, berätta även hur du har löst situationen, vad du har lärt dig och hur du har ändrat ditt sätt.

Frågor till arbetsgivaren

Läs på om arbetsgivaren före intervjun och fundera på vilka frågor du ska ställa, eftersom du sannolikt kommer att få möjlighet att ställa frågor. Vi rekommenderar att du ställer frågor, de visar också att du är intresserad. Fråga till exempel om arbetsuppgifterna, teamet, målen eller värderingarna. Om lönen eller kravnivån anges i platsannonsen, vilket ofta är fallet inom den kommunala sektorn, ska du inte ställa frågor om lönen i detta skede.

Det hör till att vara nervös vid arbetsintervjuer

Nervositeten minskar om du kommer väl förberedd till intervjun, men det är inget fel med att vara nervös. Det gör dig skärp och visar även hur viktigt jobbet är för dig – det uppskattar arbetsgivaren.
Var dig själv på ett öppet, sakligt och ärligt sätt. Kom dock ihåg att du försöker sälja din kompetens till en ny arbetsgivare, lyft fram den på ett positivt sätt. Nedvärdera inte dig själv, eftersom du har blivit kallad till intervju är du en av de bästa.

Och slutligen: kom i tid!

Om intervjun hålls på ett obekant ställe, säkerställ dagen innan att du hittar dit. Räkna inte med att trafiken går smidigt som under en solig sommardag. Om du kommer försent ger det en bild av att det kanske inte går att lita på dig i viktiga situationer. Det är också svårt att ge bästa möjliga bild av dig själv om du har sprungit till bussen och kommer direkt in till intervjun.