Kunta-alan henkilöstön työhyvinvointi vuonna 2020

8.4.2021 10:30

Kunta-alan henkilöstön työhyvinvointi vuonna 2020

Viimeisin vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen monella tapaa. Koronavuosi toi kunta-alan työjärjestelyihin isoja muutoksia ja kunta-alalla pyrittiin siirtymään etätyöhön ja -palveluihin niin pitkälti, kuin se oli mahdollista. Keva julkaisi vuoden 2020 työhyvinvointitutkimuksen tulokset, joista myös kuntatyönantajat kirjoittivat täällä. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa koronavuoden vaikutuksia julkisen alan henkilöstön työhyvinvointiin.

Kunta-alalla työskentelevistä jopa 80 % oli sitä mieltä, että kunta-alalla onnistuttiin koronavuonna hyvin. Koronavuoden tuoma yhtäkkinen muutos oli todella poikkeuksellista, mutta monella toimialalla tilanteeseen sopeuduttiin hyvin ja muutoksiin reagoitiin nopeasti. Koronavuoden tuomat muutokset työelämässä otettiin pääosin vastaan hyvin ja uusien toimintatapojen mukaan toimiminen koetiin kunta-alalla pääasiassa positiivisena asiana.

Tutkimuksen mukaan noin puolet kunta-alalla työskentelevistä siirtyi joko kokonaan tai osittain etätyöhön vuonna 2020. Toisille se ei työtehtävien luonteen puolesta ollut mahdollista ja esimerkiksi terveydenhuoltoalalla lähes koko henkilöstö jatkoi työntekoa normaaliin tapaan työpaikalla. Työntekijät, jotka siirtyivät etätyöhön, kokivat sen pääosin myönteiseksi. Tämä tieto on kerätty syksyllä 2020, joten keväällä tilanteen pitkittyessä, tulos voi mahdollisesti olla hieman toinen.

Koronavuosi näkyi kuitenkin eri tavalla eri toimialoilla. Terveydenhuoltoalalla työ koettiin raskaammaksi, kun tulosta verrataan aiempiin vuosiin sekä muihin toimialoihin. Myös varhaiskasvatuksessa ja sivistyksessä työ koettiin henkisesti raskaammaksi kuin aiemmin. Koronavuosi vaikutti erityisesti juuri terveydenhuoltoon sekä opetukseen, mikä näkyy näiden alojen tuloksissa. Hallinto- ja toimistotyön tekijät taas olivat entistä tyytyväisempiä työnsä kuormittavuuteen ja myös lähiesimiesten johtamistapaan oltiin aiempaa tyytyväisempiä.

Kokonaisuudessaan kunta-alalla työ on aiempina vuosina koettu merkitykselliseksi ja koronavuosi 2020 ei tehnyt tässä poikkeusta. Kunta-alalla jopa yhdeksän kymmenestä pitää työtään merkityksellisenä ja tärkeänä. Myös työkyky säilyi kunta-alan työntekijöillä vuonna 2020 pääasiassa ennallaan, kun tulosta verrataan aikaisempiin vuosiin.

Lue lisää aiheesta:

https://www.kt.fi/blogi/2021/julkisen-alan-hyvinvointitutkimus-kuntatyo-merkityksellista

https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/korona-kuormitti-julkisen-alan-tyontekijoita-eri-tavoin/

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista