Skip to main content

Sosiaalialan työssä auttaminen on keskiössä

8.7.2019 12:08

Sosiaalialan työssä auttaminen on keskiössä

Sosiaalialla voi toimia erilaisissa tehtävissä. Tehtävät saattavat erota toisistaan toimenkuviltaan, mutta niitä yhdistävät kolme tekijää: ihmisten auttaminen, vuorovaikutustaidot ja ihmisten tukeminen muutoksessa. Alalle voi kouluttautua esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, jossa voi valita opinnoille suuntautumisvaihtoehdon ja valmistua sosionomiksi.

Esimiehenä sosiaalialalla

Laura Leino on työskennellyt sosiaaliohjaajana ja nyt vastaavana ohjaajana sosiaali- ja terveystoimialalla Helsingin kaupungilla. Hän hakeutui sosionomikoulutukseen, koska oli tehnyt sosiaalialan töitä epäpätevänä useita vuosia. Laura halusi itselleen muodollisen pätevyyden, jotta voisi suunnitella omaa työuraansa alalla eteenpäin.

Lastensuojelun perhetyötä

Laura toimii esimiehenä tiimissä, jossa tehdään lastensuojelun perhetyötä. Työ on lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain piirissä olevaa palvelua. Lauran tiimiin kuuluu 14 työntekijää. Työtä tehdään yhdessä koko perheen kanssa. Lauran työ sisältää asiakastyön tukemista, kehittämistä ja erilaisia hallinnollisia työtehtäviä. Lauran tärkein tehtävä on työn tuesta vastaaminen, jotta työntekijät voivat keskittyä omaan tehtäväänsä mahdollisimman hyvin.

Työssä onnistumiset kompensoivat kuormittavuutta

Sosiaalialalla pitää kunnioittaa ihmisyyttä. Vaikka ihmisen teot eivät olisi olleet kunnioitettavia, ihmistä itseään on silti kunnioitettava. Perhetyössä työskenteleviä kuvaa osuvasti sanonta ammattina lasten etu. Kun perhe voi hyvin, lapsi voi hyvin. Perhetyössä käsitellään inhimillisiä asioita, ja ne jättävät usein jäljen työntekijöihin.Toisaalta ihmisten onnistumiset valavat uskoa ja iloa ja antavat voimia kestää myös kuormittavia kokemuksia. Kun asiakkaana oleva perhe löytää omat voimavaransa ja pääsee elämässä eteenpäin, voi tuntea onnistuneensa työssään. Lauran mielestä työn vaativuus on sekä plussa että miinus. Onnistumiset kompensoivat kuormittavuutta.

Sosiaaliohjaajan palkka

Sosiaaliohjaajan peruspalkka on n. 2500 euroa kuukaudessa. Myös ilta- ja viikonloppulisät ovat mahdollisia.

Auttamistyö vaatii ammattitaitoa – kohtaamiset ihmisten kanssa ovat työn suola

Lauran mielestä mahtavaa hänen työssään on se, että hän saa mahdollistaa alaisilleen rauhan tehdä omaa työtään perheiden parissa. Sosiaalialan työssä parasta ovat kohtaamiset ihmisten kanssa. Keskustelujen ja yhteisen työn kautta pyritään löytämään keinoja, joiden avulla perheet pääsevät eteenpäin. Työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa lapsen edun mukainen turvallinen arki. Kaikki eivät pysty tekemään auttamistyötä, joten omasta ammattitaidostaan saa olla ylpeä, Laura summaa.

Katso sosiaalialan avoimet työpaikat Kuntarekryssä

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista