Skip to main content

Kaavoitusarkkitehtina Kouvolan kaupungilla

21.8.2023 14:02

Kaavoitusarkkitehtina Kouvolan kaupungilla

Maankäytön suunnittelu on jatkuvaa dialogia valtion ja kunnan viranomaisten, erilaisten intressitahojen ja toimijoiden kesken. Kaavoittajan tehtävänä on maankäytön tavoitetilan kuvantaminen. Jos kaavoittajan työtä pitäisi kuvata vain yhdellä sanalla, niin se olisi mielestäni ”mahdollistaja”, sanoo kaavoitusarkkitehti Hannu Purho.

Kaupunkiympäristön suunnittelussa luodaan nimensä mukaisesti puitteet ja toteutusratkaisut julkisen kaupunkiympäristön rakentumiselle ja sen muutoksille. Töitä tekee pieni ja tiivis asiantuntijaporukka, joka koostuu asema- ja yleiskaavoituksen ammattilaisten lisäksi yhdyskuntatekniikan suunnittelijoista.

Käytännössä kaavoittajan työssä ei yleensä ole samanlaisia päiviä. Maankäytön suunnittelu on monipuolista ja haastavaakin asiantuntijatyötä. Monesti kaavoittajan työ on erilaisten aineistojen valmistelua päätöksentekoa varten. Lähes päivittäin käydään myös läpi erilaisia asioita yhdessä rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden kanssa.

  • Hyvin usein käykin niin, että alkujaan pieneksi arvioitu työtehtävä vaatiikin tavanomaista laajemman perehtymisen ja taustaselvityksen tekemisen. Työ siis saattaa vaatia vaikkapa arkistotutkimusta, maastokäyntejä ja erilaisiin lähteisiin tutustumista, Hannu kuvailee.

Suunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää tietää ja ymmärtää miksi, tai minkä vuoksi asiat on tehty juuri tietyllä tavalla. - Maankäytön suunnittelijana pääsee seuraamaan aitiopaikalta yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia. Historian tapahtumien kautta oppii ymmärtämään ja arvottamaan muutoksia siten, että omassa työssään voi pyrkiä keskittymään olennaiseen, eli siihen millä oikeasti on merkitystä, hän korostaa.

Työ vaatii luovaa ongelmanratkaisua ja jatkuvaa vaikutusten arviointia. - Töistä ei välttämättä pääse eroon edes vapaa-ajalla, sillä hyvin usein asiat jalostuvat ja jäsentyvät vasta silloin.

Hannu on pitänyt rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä luentoja ja alustuksia erilaisissa tilaisuuksissa. Hän osallistuu kaavahankkeisiin liittyviin yleisötilaisuuksiin ja kuntalaisten kuulemisiin. Työssä on myös päässyt hyödyntämään valokuvausharrastusta.

Tutustu Kouvolan kaupunkiin työnantajana ja heidän tarjoaamiinsa uramahdollisuuksiin alla olevan painikkeen kautta

KOUVOLAN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista