Skip to main content

Kiinteistöpäällikkönä Sulkavan kunnalla

6.10.2022 16:13

Kiinteistöpäällikkönä Sulkavan kunnalla

Antti työskentelee Sulkavan kunnalla kiinteistöpäällikkönä. Hän on toiminut nykyisessä virassaan kohta kaksi vuotta. Antin työtehtäviin kuuluu muun muassa fyysisistä kohteista kuten kiinteistöistä, väyläverkostoista ja liikuntapaikoista vastaaminen sekä monipuolisesti konserniyhtiöiden hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi Antti toimii Sulkavan kunnan työsuojelupäällikkönä.

"Parasta on nähdä työn tulos"

Tämän työn suola on oikeastaan siinä, ettei tavallista työpäivää ole. Ikinä en tiedä, kun aamulla herään, että minkälainen työpäivä on tulossa. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja niihin on reagoitava. Työ on todella monipuolista ja pitää usein sisällään palavereita ja puheluita sekä työn ja toiminnan kehittämistä”, Antti kertoo. Hänen työtehtävänsä on uusi, joten vanhoja toimintamalleja ei ole ollut. Tämä on tuonut vapautta kehittää ja suunnitella kiinteistöpäällikön työtä ja työnkuvaa.

Parasta tässä työssä on työn tuloksen näkeminen. Lisäksi nautin myös siitä, että saan tehdä tiiviistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa ja auttaa heitä erilaisissa asioissa. On myös hienoa, kun erilaisia kehitysideoita saadaan puskettua läpi”, Antti kertoo. Työn haasteisiin taas kuuluu ns. poliittisessa työympäristössä toimiminen. Tilanteet eivät ole aina täysin yksiselitteisiä, ja haaste onkin löytää yhteinen kompromissi eri osapuolten kanssa. Työssä jokainen joutuu myös vuorollaan joustamaan.


Työmahdollisuuksia Sulkavan kunnalla

Sulkavan kunnan alueella toimiva Järvi-Saimaan Palvelut Oy on iso teknisen alan työnantaja, joka tarjoaa monipuolisesti työpaikkoja sekä etenemismahdollisuuksia aina johtotasosta suorittaviin tehtäviin. Sulkavan kunta työllistää Järvi Saimaan Palvelut Oy:n kanssa yhteistyössä joka kesä noin 10–20 kesätyöntekijää teknisen alan tehtäviin, esimerkiksi puistotyön pariin. Tämä on hieno mahdollisuus alueen nuorille päästä kiinni työelämään.

Antti on viihtynyt Sulkavan kunnalla todella hyvin. ”Meillä on hyvä ilmapiiri, ollaan pieni ja ketterä työyhteisö ja täällä on töissä rentoa porukkaa. Työt hoituvat hyvin, mutta pidetään myös huoli siitä, että töissä on mukava ja hyvä olla”, hän kertoo. Sulkavan kunnalla työskentelee vähän vajaa 100 työntekijää. Pienessä kunnassa on omat etunsa; siellä oppii nopeasti tuntemaan työntekijöitä, tietää mistä saa apua ja aina on myös saanut apua, kun sitä on itse kysynyt tai tarvinnut.

"Kun tuntuu kivalta lähteä töihin, tietää olevansa oikeassa paikassa"

Aiemmat työtehtävät sekä vahva osaaminen projektityöstä ovat auttaneet Anttia nykyisessä työssään kiinteistöpäällikkönä. Vaikka moniin asioihin löytyy jo tietotaitoa, on nykyinen työ myös kehittänyt edelleen.

Tämän työn monipuolisuus on tuonut omaan työntekooni tietynlaista rauhallisuutta ja suunnitelmallisuutta. Nykyään maltan miettiä eri näkökulmia eri asioihin liittyen,” Antti kertoo.

Sulkavan kunnan kunnanjohtaja toimii Antin esihenkilönä ja Antin mukaan hän onkin paras esihenkilö mitä voisi toivoa. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että on motivaatiota ja intoa oman työn tekemiseen sekä sen kehittämiseen eteenpäin. ”Kun aina silloin tällöin aamulla tuntuu kivalta lähteä töihin, tietää sitä olevansa oikeassa paikassa töissä,” Antti summaa.

Haluaisitko sinäkin työskennellä Sulkavan kunnalla? Käy tutustumassa Sulkavan kunnan avoimiin työpaikkoihin täällä ja hae mukaan mahtavaan porukkaan!

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista