Skip to main content

”Kun meillä on tyytyväiset työntekijät, meillä on myös tyytyväiset asiakkaat”

30.1.2024 12:03

”Kun meillä on tyytyväiset työntekijät, meillä on myös tyytyväiset asiakkaat”

Kenttäjohtajana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten ensihoidossa työskentelevällä Pia Niemellä on pitkä kokemus monenlaisista hoitoalan työtehtävistä. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa leikkaussalihoitajana sekä sisäisenä sijaisena usealla eri osastolla. Vuonna 2015 hän tuli valituksi kenttäjohtajan virkaan, ja siitä lähtien hän on työskennellyt operatiivisena johtajana ja lähiesihenkilönä 20–30 ensihoitajalle.

Yksikään päivä ei Niemen työssä ole samanlainen, sillä ensihoidossa ei luonnollisesti voi tietää ennalta, minkälaisia tilanteita päivä tuo tullessaan. Niemen tehtävänä on taata se, että kansalainen saa ensihoitopalvelua säädetyssä ajassa – ja laadukkaasti.

– Tärkeintä siinä on hyvän ilmapiirin luominen, jossa työn tekeminen on mielekästä ja perustehtävän suorittaminen on mahdollisimman vaivatonta. Omalla toiminnallani pystyn esimerkiksi varmistamaan riittävät lepo- ja ruokailutauot. Työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu palvelun laatuun – kun meillä on tyytyväiset työntekijät, meillä on myös tyytyväiset asiakkaat.

Työssä mieluisinta on Niemen mukaan se, että hän saa olla ihmisten kanssa tekemisissä.

– On myös valtavan palkitsevaa nähdä, kun palapeli pyörii ja pystyn ennakoimaan asioita ja tilanteita. Yhdeksän vuoden aikana olen saanut työhöni jo sellaiset rutiinit, että yllättävätkään tilanteet eivät enää tule syliin.

Useissa organisaatioissa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella työskennellyt Niemi nauttii Soiten pienuudesta, joka tekee Soitesta ketterän työnantajan.

– Korona-aika näytti, että saamme kurssin käännettyä nopeallakin aikataululla. Soitessa kaikki tuntevat toisensa ja käytävällä tervehditään. Soiten pienuus saa aikaan myös sellaisen ”meidän firma” -ajattelun, joka tuo esiin myös sitä sisäistä yrittäjyyttä, jota työelämässä tarvitaan.

Haluatko sinäkin töihin Soiteen? Tutustu avoimiin työpaikkoihin osoitteessa: soite.fi/tyopaikat