Skip to main content

Uratarina: Sosiaalityöntekijä Katja

1.4.2021 15:34

Uratarina: Sosiaalityöntekijä Katja

Katja työskentelee Soitella lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Tällä hetkellä lastensuojelun yksikölle kuuluu kokonaisuudessa avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä ja työhön kuuluu asiakastapaamiset, asiakkaiden asioiden hoitaminen sekä hallinnolliset työt.

Katja on tehnyt lastensuojeluntyötä aiemmin järjestöpuolella Ensi- ja turvakotityössä ja sosiaaliohjaajana lastensuojelussa. Ennen siirtymistä lastensuojelun sosiaalityöntekijäksi hän työskenteli perhesosiaalityössä palvelutarpeen arviointityössä. Katja kokee, että julkisella puolella saa tehdä tosi laajasti ja monipuolisesti sosiaalityötä.

”Työpäivät suunnitellaan hyvin pitkälti itsenäisesti”

”Työpäivät ovat todella monipuolisia ja vaihtelevia. Suunnittelemme ja aikataulutamme itse työpäivämme, jotka koostuvat erilaisista työtehtävistä. Asiakastapaamisissa tapaamme lapsia ja nuoria, heidän perheitään ja vanhempia. Lisäksi on erilaisia verkostopalavereita esimerkiksi kouluilla, erikoissairaanhoidossa tai muiden yhteistyötahojen puolella. Sosiaalityöhön kuuluu paljon myös niin sanottua toimistotyötä, eli erilaista kirjaamista asiakastapaamisista, työnvalmistelua, suunnittelua, puheluita ja erilaisia päätöksiä”, Katja kertoo työstään.

”Parasta työssäni on ehdottomasti asiakkaat. Tykkään tehdä konkreettista asiakastyötä. Parasta on myös se, että pystyy itse suunnittelemaan ja määrittelemään omaa työtään ja aikatauluja. Meidän työyhteisömme on myöskin todella hyvä”, Katja kertoo. Työnantaja tarjoaa työntekijöilleen myös hyvät työsuhde-edut. Työntekijöillä on muun muassa oma työhuone, liukuva työaika, etätyömahdollisuus, työautot käytössä työajoissa sekä e-passi, jota saa käyttää vapaa-ajalla.

”Pidän työn vaihtelevuudesta ja siitä, että asioita tapahtuu välillä nopeastikin”

Katjan mielestä työn haasteet liittyvät ajankäyttöön ja asioiden priorisoimiseen. ”Sosiaalityöntekijän työssä tehdään myös isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Joudutaan katsomaan asioita monelta eri kantilta. Välillä joudumme myös perumaan asiakastapaamisia, mikäli eteen tulee jokin akuuttitilanne”, Katja kertoo. Mutta hän pitää työssään nimenomaan siitä, että työ on vaihtelevaa ja asioita tapahtuu välillä nopeallakin aikataululla.

Soite on iso työnantaja, mikä on Katjasta hyvä asia. Jos esimerkiksi haluaisi tehdä välillä muita tehtäviä samalla työnantajalla, onnistuu tämä työkierron avulla. ”Myös aiemmin mainitsemani työsuhde-edut ovat hyvät ja tukevat työntekoa. Suosittelen Soitea kyllä muillekin”, Katja summaa.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista