Skip to main content

Varhaiskasvatuksen opettajana Kouvolan kaupungilla

21.8.2023 13:24

Varhaiskasvatuksen opettajana Kouvolan kaupungilla

Leikki ei ole vain lapsen työtä, vaan varhaiskasvatuksessa se on myös aikuisen työtä. Näin näkee varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi (YAMK) Suvi Teräväinen.

- Leikkiympäristöjen rakentaminen ja kehittäminen kohtaamaan lasten mielenkiinto on iso ja tärkeä osa työtäni, ja siitä pidän erityisen paljon. Ja niiden rakentaminen lasten kanssa on luovaa ja palkitsevaa, innostavaa työtä.

Suvi työskentelee Pilkanmaan päiväkodissa Kouvolan Kuusankoskella. Hän toimii myös apulaisjohtajana ja sijaisena silloin kun yksikön johtaja on poissa.

Raketilla avaruuteen

Autoleikki tai dinomaailma voivat rakentua pahvinkeräyksestä löydetyistä ”aarteista”. Vähän lisätään maalia, teippiä ja luovaa mielikuvitusta niin saadaan aikaiseksi mitä hienoimmat leikkialueet. Barbitalo rakennettiin vanhasta hyllyköstä tuunaamalla.

Harvassa työssä matkataan saman päivän aikana raketilla avaruudessa, rakennetaan majoja metsässä, hoidetaan vauvoja, keitetään leikisti oikeesti kahvit ja pidetään juhlat. Leikissä kuka vain voi olla mitä vain. Leikki ei ole vain leikkiä. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa. Se on toimintaa, jossa lapset oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta.

- Lasten kanssa työskenteleminen on ihan huippu juttu! Lasten välitön palaute on rehellistä ja aitoa. Jos he eivät jostain pidä, he ilmaisevat sen sanoin ja teoin melko suorasti. Myös hyvä palaute tulee suoraan sydämestä halien kera, Suvi sanoo.

- Ihan parasta on antautua leikkiin ja keskusteluihin lasten kanssa.

Työyhteisössä ratkaisukeskeinen perusvire

- Mulla on ihan maailman paras työyhteisö, tiimikaverit ja esimies, Suvi kiittää. Se että työyhteisössä on positiivinen ja ratkaisukeskeinen perusvire on tosi tärkeää työssä jaksamisen kannalta. -Töihin on kiva tulla! Ollaan pieni ja tiivis yhteisö Pilkanmaassa metsien keskellä.

Päiväkodin tilat on muokattu vanhaan kerrostaloon, mikä luo päiväkotitoiminnalle omat haasteensa, mutta luo myös mahtavat puitteet leikki- ja oppimisympäristöille. Ulkopuolisesta tilat voivat vaikuttaa hieman sokkeloisilta, mutta pienet huoneet tarjoavat monia mahdollisuuksia.

Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa mm. Pilkanmaan koulu on tiivis yhteistyökumppani joustavan esi- ja alkuopetuksen merkeissä. - Teemme yhteistyötä tarpeen mukaan myös neuvolan, seurakunnan, liikuntapalveluiden ja muiden kaupungin toimintojen kanssa, Suvi kertoo.

Arvostusta alalle

Arviointi ja kehittäminen kuuluvat olennaisesti varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvaan.

- Omassa työssäni haluan kehittää työtapoja ja –menetelmiä kohtaamaan lasten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita. Että jokainen lapsi tulee kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi joka päivä.

- Haluan myös kehittää työhyvinvointia edistämään jaksamista työssä. Että kaikilla olisi hyvä olla töissä. Haluaisin myös tuoda enemmän esille varhaiskasvatusta alana itsessään, lisätä sen tunnettavuutta ja nostaa sen arvostusta yhteiskunnallisesti. Pitkä matka on kuljettu entisajan päivähoidosta nykyajan varhaiskasvatukseen, ja työ on oman parikymmenvuotisen uran aikana muuttunut tosi paljon, Suvi summaa.

Tutustu Kouvolan kaupunkiin työnantajana ja heidän tarjoaamiinsa uramahdollisuuksiin alla olevan painikkeen kautta

Kouvolan kaupunki työnantajana

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista