test
Korttidsvikariat inom småbarnspedagogiken - Kirkkonummen kunta

Via denna annons kan du ansöka om korttidsvikariat som barnskötare i våra daghem i Kyrkslätts kommun. I daghemmen förverkligar vi kvalitativ småbarnspedagogik med fostringsgemenskapen och barnets enhetliga lärstig i fokus.

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta flexibelt enligt din egen tidtabell och i de daghem du önskar.

Vi förväntar oss att du har en flexibel och positiv attityd, en förmåga att anpassa dig till nya och växlande situationer, goda samarbetsfärdigheter, ett proaktivt och ansvarsfullt sätt att arbeta. För korttidsvikariat beaktas både behöriga och obehöriga sökande, men du måste vara 18 år fyllda.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. Behörighetskraven för uppgiften som barnskötare bestäms enligt Lagen om småbarnspedagogik § 28 (540/2018) och Statsrådets förordning om småbarnspedagogik § 3 (1177/2018).

När du skickat din ansökan, kontaktas du angående en intervjutid. Till intervjun önskar vi att du har med dig identitetsbevis samt arbets- och examensintyg i original. Studerande bör ha registerutdrag över genomförda studier. Den sökande ska dessutom visa upp ett gällande straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).
Om du redan gör vikariat hos oss utanför registret, bör du registrera dig som vikarie så att dina uppgifter finns i registret för framtida behov.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Masaby - daghemsföreståndare Tina Stjernberg 040 839 0472, Centrum - daghemsföreståndare Susanne Fagerström 040 555 0257, Sjökulla - daghemsföreståndare Catrine Nordström 050 310 6908

Lär dig mer om oss

Kirkkonummen kunta, SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Päivähoito, Ruotsinkielinen päivähoito

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat