test
LYHYTAIKAISET SIJAISUUDET KEUSOTESSA (keikkatyö) - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Haluaisitko suunnitella omat työaikasi tai mahdollisesti kartoittaa työkokemusta opiskelun ohessa?

Haemme Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään lyhytaikaisia sijaisia keikkatyöhön.

Tarjoamme keikkatyötä kaikkiin Keusoten ikäihmisten palveluasumisen, kotihoidon yksiköihin sekä sairaalapalveluiden akuuttiosastoille.

  • Työ ikäihmisten ympärivuorokautisissa yksiköissä on toteuttaa laadukasta hoitotyötä, huolehtia asukkaiden arjen virikkeellisyydestä sekä kehittää toimintaa yhdessä tiimin kanssa laadukkaan hoitotyön ja asukaslähtöisyyden näkökulmasta. Asukkaiden hoito, hoiva ja kuntoutus tehdään yhteistyössä koko tiimin ja muun asukkaan hoitoon osallistuvan verkoston kanssa.
  • Työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki sekä kotona selviytyminen.
  • Työ sairaalapalveluiden akuuttiosastoilla on monipuolista hoitotyötä, jossa potilaiden tarkoituksena on kotiutua. Hoitoaika osastoilla on n. 10 vuorokautta. Työ tehdään moniammatillisessa tiimissä, hoitajat tarjoavat laadukasta ja turvallista sairaanhoitoa sekä kuntoutusta sairauden akuuttivaiheen aikana. Työkulttuurimme on rohkea, rento ja innovatiivinen.
Työ on joko kaksivuorotyötä aamu- sekä iltavuoroissa tai kolmivuorotyötä, viikon jokaisena päivänä.
  • Sijaisuuksien hoitaminen edellyttää terveydenhuollon koulutusta sekä rekisteröitymistä Valvirassa tai vaadittavia terveydenhuollon suoritettuja opiskeluja (lähihoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat).
  • Sairaanhoitajaopiskelijalla, jolla suoritettu opintopistemäärä on 140, voi työskennellä sairaanhoitajan sijaisuudessa (epäpätevänä, -5%)
  • Terveydenhoitajaopiskelija, terveydenhoitajan tehtävässä 160 op. (-5%)
  • Lähihoitaja opiskelija voit työskennellä kun olet opintosuunnitelman mukaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen -opintokokonaisuuden suorittanut harjoitteluineen. (-5%)
  • Edellytämme sijaisilta voimassa olevia lääkelupia. Lääkelupien puuttuessa tehtäväkohtaisesta palkasta vähennetään 5%. Keusotella on tahtotila mahdollistaa keikkalaisille lääkelupien suorittamisen.
  • Kotihoidossa ajokortti on tarpeellinen, mutta oman auton käyttö ei välttämätöntä.
  • Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Kerro hakemuksessa itsestäsi, että osaamisestasi. Kerro myös missä kunnassa haluaisit työskennellä tai jos keikkailet meillä, kerro missä yksikössä. Hakemuksen jättämisen jälkeen olemme yhteydessä sähköpostitse, seuraathan siis sähköpostia. Tarkistahan myös roskapostin. Tapaaminen tapahtuu teams:in välityksellä.Tervetuloa Keusoten sijaisvälitykseen!

Lisätiedot ja yhteydenotot:

sandra.miskala@keusote.fi, puh. 050 497 7155, rekrytointi@keusote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat