Opettajien sijaisuudet

Ulvilan kaupungin kouluissa on jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin opettajasijaisuuksiin. Haemme sijaisia luokanopettajien, erityisopettajien, erityisluokanopettajien sekä aineenopettajien tehtäviin.


Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista ja millä kouluasteella olet kiinnostunut sijaisuuksia tekemään. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa otamme huomioon myös opiskelijat.

Tutustu työnantajaan

Työnantaja ottaa yhteyttä hakijaan.

Ulvilan kaupunki
Osoite: Loukkurantie 1, 28450 Vanha-ulvila

Ulvila on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300. Ulvilan kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs