Skip to main content

Etätyömahdollisuuksia tarjotaan myös kuntasektorilla

3.11.2022 10:50

Etätyömahdollisuuksia tarjotaan myös kuntasektorilla

Etätyötä on tehty varsinkin yksityisellä sektorilla jo pitkään, mutta etätyökäytännöt yleistyivät ja vakiintuivat myös julkisen sektorin työpaikoilla koronapandemian myötä.

Kun Hanna Nieminen aloitti Säkylän kunnan liiketoimintajohtajana vuonna 2018, hänelle tarjottiin jo tuolloin osittaista etätyösopimusta. Korona-aika sai kunnan hyppäämään kertaheitolla digitaaliseen työympäristöön kaikkien niiden toimintojen osalta, joissa etätyö oli työtehtävien puolesta mahdollista. Hannan mukaan erityisen tärkeää tässä siirtymässä oli työnantajan nopea reagointi digitaalisten työvälineiden käyttöönotossa ja vahva tuki muutoksen keskellä.

”Etätyömahdollisuus on ollut upea mahdollisuus yhdistää haastava pienlapsiperheen arki ja hektinen työ. Olen onnekas, että nautin työnantajani luottamusta ja olen voinut osoittaa käytännössä sen, että työtä on mahdollista tehdä paikasta riippumatta”, Hanna kertoo.

Työnteko kun tapahtuu itsenäisesti tietokoneella sekä muiden ihmisten kanssa etäpalavereissa, puhelimessa ja sähköisissä viestintäkanavissa, ei ole mitään syytä miksei etätyö olisi toimiva vaihtoehto. Etätyössä kuitenkin korostuu työnantajan ja työntekijän välinen luottamus ja avoimuus. Työntekijän vastuu oman työn tuloksellisuudesta kasvaakin, kun työskentelystä tulee väistämättä itsenäisempää. ”Etätyö vaatii aina hyvää luottamusta työntekijän ja työnantajan välillä. Se vaatii työntekijältä myös hyviä itsensä johtamisen taitoja, jotta suunniteltuja töitä saa eteenpäin myös muualla kuin fyysisellä työpaikalla”, Hanna pohtii.

Etätyön ei tarvitse rajoittua vain oman kodin työpöydän ääreen vaan monet työnantajat myös kuntasektorilla antavat työntekijän valita työskentelypaikkansa kunhan nettiyhteys toimii, hommat hoituu ja tavoitettavissa pysytään sovitusti. Monet työntekijät hyödyntävätkin mahdollisuutta tehdä töitä esimerkiksi mökiltä käsin kelien suosiessa. Etätyökäytänteissä on toki työpaikkakohtaisia eroja – toisaalla voi olla mahdollisuus jopa lähes täyteen etätyöhön, toisaalla etätyömahdollisuutta tarjotaan esimerkiksi tietyllä prosentilla. Työntekijällä voi myös olla mahdollisuus itse vaikuttaa etätyösopimukseensa – perustelemalla ja osoittamalla toteen etätyön hyödyt oman työn tuloksellisuuden ja työssä viihtymisen kannalta.

Kaikilla aloilla etätyö ei toki ole mahdollista, kun esimerkiksi hoitotyössä ja kiinteistönhoidossa asiakas tai työkohde on muualla kuin omassa kotona. Etätyömahdollisuus onkin yleisintä tietotyössä kuten hallinnon tehtävissä juuri käytännön syistä. Myös esimerkiksi opettajat ovat paikoin saaneet mahdollisuuden toteuttaa osan työtehtävistään kuten tuntisuunnittelua ja arviointeja kotoa käsin.

”Etätyö on vain yksi hyvä uudistus, jolla myös julkisen sektorin tehtäviä voidaan kehittää.”

Etätyö ei toki sovi kaikille eikä siihen ketään tietotyötä tekevääkään pakoteta enää näin koronarajoitteista luopumisen myötä. Hanna kokee, että kasvokkaiset kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat edelleen erittäin tärkeitä työyhteisön yhteisöllisyyden toteutumiseksi ja hänelle osittainen etätyö sopiikin parhaiten. Etätiimien, etätyötä tekevien työntekijöiden ja erityisesti etätyöntekijöitä johtavien henkilöiden onkin tärkeää huolehtia sellaisista toimintatavoista, jotka eivät sulje ketään keskustelujen ulkopuolelle ja eriytä muusta työyhteisöstä. Työnhakijat kuitenkin erityisesti tietotyön aloilla arvostavat etätyömahdollisuutta harkitessaan uutta työpaikkaa.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista