Skip to main content

Oppisopimus on väylä työelämään ja uuteen ammattiin

30.9.2021 09:12

Oppisopimus on väylä työelämään ja uuteen ammattiin

Mietitkö ammatin vaihtoa, mutta perinteinen kouluopiskelu ei innosta tai sovi elämäntilanteeseesi? Tai valmistutko lähihoitajaksi ja haluaisit suorittaa tutkinnon loppuun työn parissa? Meillä on sinulle iloista kerrottavaa - voit opiskella itsellesi uuden ammatin tai syventää ammatillista osaamistasi oppisopimuskoulutuksella.

Opiskelet, teet töitä ja saat palkkaa

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvät sekä työssäoppiminen että tietopuolinen opiskelu. Koulutusjaksolta maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka takaa taloudellisen tulon opiskelujen ohessa. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, voit saada taloudellista tukea opiskeluun. Oppisopimuksella voi suorittaa uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksen suorittamiseen tarvitaan työnantaja ja työyksikkö, jossa työssäoppiminen tapahtuu sekä oppilaitos, jossa suoritetaan tietopuoliset opinnot. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutus on yleensä maksutonta. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen sopimus, josta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Oppisopimuksen hyväksyy aina oppisopimustoimisto tai oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos.

Opiskelijan aikaisempi osaaminen suunnittelun keskiössä

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii


• oma-aloitteellisuutta
• aktiivisuutta ja
• itsenäistä otetta opiskeluun.

Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus kunta-alalla

Myös kunta-alalla on mahdollista suorittaa tutkinto oppisopimuskoulutuksella.Tälläkin hetkellä Kuntarekrystä löytyy useampi oppisopimuspaikka juuri esimerkiksi lähihoitajille, ja useammassa kaupungissa ja kunnassa on myös mahdollisuus lähettää avoin hakemus ja sitä kautta mahdollisesti saada itselle oppisopimuspaikka. Tämän tekstin lopusta löydät linkin kaikkiin Kuntarekryssä tällä hetkellä avoinna oleviin oppisopimuspaikkoihin.

Kysy oppisopimuksesta suoraan työnantajalta

Avoinna olevista oppisopimuspaikoista ei kuitenkaan välttämättä aina ilmoitella työnhakukanavissa. Senpä vuoksi oppisopimuskoulutusmahdollisuutta kannattaakin kysyä myös suoraan työnantajalta. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus tuovat yleensä tulosta ja parhaimmassa tapauksessa saat palkkioksi uuden ammatin ja vakituisen työpaikan!

Lähteinä jutussa käytettiin omaa materiaalia ja opintopolku.fi ja TE-palvelut.fi –sivustoja.

Katso Kuntarekryssä avoinna olevat oppisopimuspaikat

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista