Oppisopimus on väylä työelämään ja uuteen ammattiin

12.11.2019 10:40

Oppisopimus on väylä työelämään ja uuteen ammattiin

Mietitkö ammatin vaihtoa, mutta perinteinen kouluopiskelu ei innosta tai sovi elämäntilanteeseesi? Tai valmistutko lähihoitajaksi ja haluaisit suorittaa tutkinnon loppuun ”oikealla työpaikalla”? Meillä on sinulle iloista kerrottavaa - voit opiskella itsellesi uuden ammatin tai syventää ammatillista osaamistasi oppisopimuskoulutuksella.

Opiskelet, teet töitä ja saat palkkaa

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvät sekä työssäoppiminen että tietopuolinen opiskelu. Koulutusjaksolta maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka takaa taloudellisen tulon opiskelujen ohessa. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, voit saada taloudellista tukea opiskeluun. Oppisopimuksella voi suorittaa uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksen suorittamiseen tarvitaan työnantaja ja työyksikkö, jossa työssäoppiminen tapahtuu sekä oppilaitos, jossa suoritetaan tietopuoliset opinnot. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutus on yleensä maksutonta. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen sopimus, josta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet (alaa koskeva työehtosopimus). Oppisopimuksen hyväksyy aina oppisopimustoimisto tai oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos.

Opiskelijan aikaisempi osaaminen suunnittelun keskiössä

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii
• oma-aloitteellisuutta
• aktiivisuutta ja
• itsenäistä otetta opiskeluun.

Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus kunta-alalla

Kunta-alalla on mahdollista suorittaa tutkinto oppisopimuskoulutuksella. Muun muassa Helsingin kaupungilla oppisopimuskoulutus on jo vakiintunut tapa rekrytoida työntekijöitä esimerkiksi lähihoitajan tehtävään.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä oppisopimuskoulutusta kokeiltiin viime keväänä ensimmäisen kerran. Yhteistyöoppilaitoksena oli koulutuskeskus Salpaus. Oppisopimusta varten laadittiin työpaikkailmoitus ja siihen liittyvä hakulomake. Oppisopimuspaikkoja markkinoitiin eri työnhakukanavissa. Esimiehille, työpaikkaohjaajille ja oppilaitokselle määriteltiin roolit ennen koulutuksen aloitusta. Valitut oppisopimusopiskelijat tekivät sopimukset sekä koulun että työnantajan kanssa.

Kysy oppisopimuksesta suoraan työnantajalta

Avoinna olevista oppisopimuspaikoista ei välttämättä aina ilmoitella työnhakukanavissa. Senpä vuoksi oppisopimuskoulutusmahdollisuutta kannattaakin kysyä myös suoraan työnantajalta. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus tuovat yleensä tulosta ja parhaimmassa tapauksessa saat palkkioksi uuden ammatin ja vakituisen työpaikan.

Lähteinä jutussa käytettiin omaa materiaalia ja opintopolku.fi ja TE-palvelut.fi –sivustoja.

Katso Kuntarekryssä avoinna olevat oppisopimuspaikat

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista