Skip to main content

Uratarina: Lähihoitajat Jenni ja Laura

5.3.2022 15:10

Uratarina: Lähihoitajat Jenni ja Laura

Jenni ja Laura työskentelevät lähihoitajina Soiten sisätautien ja sydänsairauksien osastolla. He tekivät molemmat aikoinaan opintoihin kuuluvan viimeisen työssäoppimisjaksonsa Soiten sydänosastolla, jossa he ovat nyt työskennelleet noin 15 vuotta. Julkisella sektorilla työskentely on siis heille varsin tuttua ja Soiten valinta työnantajaksi oli luonteva valinta.

Lähihoitajina työskentelevien Jennin ja Lauran työhön kuuluu muun muassa potilaiden perushoitoa, vitaalielintoimintojen seuraamista, haavanhoitoa, potilaan tilan jatkuvaa tarkkailua esimerkiksi sydäntoimenpiteiden jälkeen sekä sydänrytmien ja lääkehoitojen vaikutusten tarkkailua. Potilaan ja omaisten yksilöllinen huomioiminen on tärkeä osa heidän työtään. ”Moniammatillinen yhteistyö kuuluu jokaiseen päivään. Yksikään päivä ei ole samanlainen, vaikka tietyt rutiinit toistuvatkin. Täytyy olla valmiina nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja osata priorisoida omat tehtävät”, he kertovat.

”Parasta on potilailta ja omaisilta saatu positiivinen palaute”

Jenni ja Laura kertovat, että parasta heidän työssään on potilailta ja omaisilta saatu positiivinen palaute. ”Lisäksi myös kardiologisella osastolla työskentely on erittäin mielenkiintoista. Tässä työssä saa jatkuvasti oppia uutta ja myös hoitajanakin pääsee tekemään nopeita päätöksiä”, Laura kertoo. ”Jokaisen potilaan tila on jollain tavalla akuutti ja hoitajana saan ja minun tuleekin käyttää omaa tietämystäni, mikä antaa lisäarvostusta omalle työlle”, lisää Jenni.

Haastavinta lähihoitajan työssä Jennin ja Lauran mielestä on se, että välillä täytyy pystyä toimimaan paineen alla nopeasti muuttuvissa tilanteissa. ”Lisäksi työn henkinen kuormittavuus on ajoittain raskasta”, he lisäävät. Työn hyviä puolia löytyy kuitenkin huomattavasti enemmän kuin haasteellisempia.

Soite kannustaa osaamisen kehittämiseen

”Työnantajana Soite tarjoaa työpaikan, jossa kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen. Soite järjestää useita koulutuksia henkilökunnalle vuosittain, jossa voi parantaa osaamistaan ja oppia uusia taitoja”, kertovat Jenni ja Laura. Lisäkoulutuksiin voi osallistua oman mielenkiinnon ja kiinnostuksen mukaan.

”Soitesta löytyy myös monta eri osaamisalaa. Sairaalassa on laajalti akuutin hoidon erikoisaloja ja lisäksi on perusterveyden huolto. Jos ei vielä tiedä, mikä on ominta alaa, niin esimerkiksi Sissi-järjestelmä, eli sisäinen sijainen -järjestelmä antaa mahdollisuuden kokeilla työskentelyä eri aloilla”, Jenni ja Laura kertovat. Työntekijöillä on mahdollisuus myös työnkiertoon. Lisäksi Soitella on oma henkilökuntayhdistys, joka tarjoaa monenlaisia virkistysmahdollisuuksia ja vapaa-ajan harrastuksia.

Haluaisitko sinäkin työskennellä Soitella lähihoitajana? Käy tutustumassa Soiten avoimiin työpaikkoihin ja hae mukaan!

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista