Ströjobb inom skolor - Loviisan kaupunki

Lovisa stad använder Kommunrekrys elektroniska vikarieregister för att anställa vikarier.

Vi erbjuder olika långa lärar- och skolgångshandledarvikariat i följande skolor

- Generalshagens skola
- Lovisanejdens högstadiumin
- Lovisa Gymnasium
- Harjurinteen koulu
- Myllyharjun lukio

Vi förutsätter att du har fyllt 18 år och har en lämplig utbildning eller studier inom området eller tidigare erfarenhet.

Om du är intresserad av vikariat hos oss, registrera dig i vårt vikariatregister och fyll i en ansökan via länken "sök arbetsplats". Om du är intresserad av arbete i någon specifik enhet, skriv in detta i rutan för tilläggsuppgifter.

När du skickat din ansökan, kontaktas du angående en intervjutid. Till intervjun önskar vi att du har med dig identitetsbevis samt arbets- och examensintygen i original. Studerande bör ha registerutdrag över genomförda studier. Den sökande ska dessutom visa upp ett gällande brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Om du redan gör vikariat hos oss utanför registret, bör du registrera dig som vikarie så att dina uppgifter finns i registret.

Läs mer

http://www.loviisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Generalshagens skola
- rektor Lotta Juslin, 044 0555 340
- skolsekreterare Catarina Kaalikoski 044 565 1189
Lovisanejdens högstadium
- rektor Petra Paakkanen 044 0555 887
- vicerektor Leif Holmberg 040 5550 571
Lovisa Gymnasium
- rektor Anders Nordström 044 0555 290
Harjurinteen koulu och Myllyharjun lukio
- rektor Laura Tenhunen 044 0555 752r
- biträdande rektor Riitta Sinkkonen 044 0555 984
- planerare Jenny Sirén-Paajonen 044 0555 254

Bildningscentralen
Adress: Karlskronabulevarden 8, 07900 Loviisa

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandleare.

Lovisa - En liten stad, stora upplevelser