Skip to main content
test

Är du lärare eller lärarstuderande? Vi söker vikarier till servicehelheten för fostran och undervisning inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesutbildningen. Uppgifterna omfattar undervisning i olika ämnen, klassundervisning och specialundervisning.

Servicehelheten för fostran och undervisning ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Servicehelheten omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenskspråkig fostran och undervisning. I Åbo stads grundskola pluggar cirka 14 100 barn och unga från Åbo. Det finns cirka 4 200 elever i gymnasierna i Åbo. Antalet studerande inom yrkesutbildningen är cirka 6 000.

Din uppgift som lärare är att stöda och främja barns, ungas och vuxnas mognad, inlärning och kompetensutveckling. Du stöder som lärare individernas utveckling till självständiga och ansvarsfulla samhällsmedlemmar med nödvändiga kunskaper och färdigheter att agera i föränderliga verksamhetsmiljöer.

I ditt arbete ingår förutom undervisning även observationer av elevgruppen. Vi strävar alltid efter att skapa en öppen och trygg atmosfär i klassen för att det ska vara så enkelt som möjligt att vända sig till läraren.

Behörighetsvillkoren för lärarna fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren 986/98.
Vi beaktar också studerande samt personer med arbetserfarenhet inom branschen när vi tillgodoser vikariebehoven.

Kom och gör ett omväxlande och viktigt arbete med oss, där varje dag är annorlunda! Arbetet är självständigt, men behöver inte utföras ensamt. Vi erbjuder som stöd ett multiprofessionellt team som arbetar med stort hjärta.
Du kan väl anpassa vikariatet till din övriga livssituation. Du kan själv, som vikarie, bestämma när du är tillgänglig med hjälp av tillgänglighetskalendern.

Välkommen som en del av vår professionella, entusiastiska och engagerade personal!

Blev du intresserad av våra uppgifter? Anmäl dig till vårt vikarieregister genom att fylla i ansökan via länken ”Lämna in vikarieansökan”. Om du inte tidigare har loggat in i Kuntarekry, ber programmet dig först registrera dig, varefter du kan logga in och fylla i ansökan. Om du redan tidigare har skapat användarnamn i Kuntarekry-systemet, använd den inloggningen. Spara användarnamnet och lösenordet för dig själv.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Eventuella frågor besvaras av respektive läroanstalt.
https://www.turku.fi/sv/ta-kontakt

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbe-tar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb