Skip to main content

Inom småbarnspedagogiken kan din arbetsdag innehålla allt från skogsutflykter till lek och från dramaarbete till eftermiddagsdiscon. Barn, glada hälsningar och varma kramar är med oss varje dag.

Blev du intresserad? Vi söker lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik, barnskötare, familjedagvårdare, dagvårdare, dagvårdsassistenter och lokalvårdare till olika långa vikariat.

Via Kuntarekry kan du lämna in en ansökan om vikariat som är längre än 12 dygn. Till kortare jobb söker du via Sarastia Rekryteringen: www.sarastiarekry.fi.

Servicehelheten för fostran och undervisning ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Servicehelheten omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenskspråkig fostran och undervisning. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken är indelad i fyra serviceområden med sammanlagt cirka 50 dagvårdsenheter. Dessutom har det svenskspråkiga serviceområdet 4 dagvårdsenheter. Familjedagvård och lekparksverksamhet ordnar man i varje område.

Behörighetsvillkoren bestäms enligt förordningar för ovan nämnda uppgiftsområde. Vi beaktar också studerande inom branschen samt personer med arbetserfarenhet inom branschen när vikariebehovet tillgodoses.

Kom och gör ett omväxlande och viktigt arbete med oss, där varje dag är annorlunda! Arbetet är självständigt, men behöver inte utföras ensamt. Vi erbjuder som stöd ett multiprofessionellt team som arbetar med stort hjärta.
Du kan väl anpassa vikariatet till din övriga livssituation. Du kan själv, som vikarie, bestämma när du är tillgänglig med hjälp av tillgänglighetskalendern.

Välkommen som en del av vår professionella, entusiastiska och engagerade personal!

Blev du intresserad av våra uppgifter? Anmäl dig till vårt vikarieregister genom att fylla i ansökan via länken ”Lämna in vikarieansökan”. Om du inte tidigare har loggat in i Kuntarekry, ber programmet dig först registrera dig, varefter du kan logga in och fylla i ansökan. Om du redan tidigare har skapat användarnamn i Kuntarekry-systemet, använd den inloggningen. Spara användarnamnet och lösenordet för dig själv.

Läs mer

https://www.turku.fi/sv/basta-tid

Kontaktinformation

Eventuell ytterligare information om dagis.
https://www.turku.fi/sv/ta-kontakt

Lär dig mer om oss

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbe-tar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Plats
Turku
20100 Turku

Mer om arbetsgivaren
Lämna in en vikarieansökan
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.