Skip to main content

20 vuoden työura Iisalmen kaupungilla

17.5.2022 12:42

20 vuoden työura Iisalmen kaupungilla

Kari työskentelee Iisalmen kaupungilla kunnossapitopäällikön tehtävässä. Kari vastaa kaupungin hallinnoimien rakennusten ja toimitilojen kunnossapidosta. Työnkuvaan kuuluu kaupungin toimitilojen kunnossapitoyksikön esihenkilönä toimiminen ja kunnossapitoon liittyvät vastuut. Kari aloitti työt Iisalmen kaupungilla jo 20 vuotta sitten kunnossapitoinsinöörinä, ja on toiminut viitisen vuotta nykyisessä roolissa.

Karilta löytyy taskusta rakennusinsinöörin koulutus, joka antaa pitkän työkokemuksen kanssa rautaisen osaamisen nykyiseen kunnossapitopäällikön tehtävään. Työnkuva oli selvä, kun Kari aloitti työt kaupungilla parikymmentävuotta takaperin, vain ympäristö oli täysin uusi Varsinais-Suomesta tulleelle uudelle Iisalmelaiselle. Kokemusta kuntasektorilla työskentelystä löytyi Karilta jo aiemmasta työhistoriasta.

”Jokainen päivä on erilainen”

Karin yksikössä toimii lisäksi kuusi rakennusammattimiestä sekä kaksi sähkömiestä. Kunnossapitoyksikön tehtävänä on pitää kaupungin hallinnoimien rakennusten kuntoa yllä ja huolehtia niiden turvallisesta ja terveellisestä käytöstä. Myös tilojen viihtyvyydestä huolehtiminen on tärkeää. Kunnossapitopäällikön työ kunnossapitoyksikössä on hyvin vaihteleva: ”Tavallista työpäivää ei ole, jokainen päivä on erilainen”, Kari kertoo. Päivät alkavat aamulla käskynjakotilaisuudessa, jolloin jaetaan päivän tehtävät, ja sovitaan mihin kukin työpari suuntautuu. Tehtävänjaon jälkeen Kari suuntaa kaupungintalon toimistolle, jossa hoidetaan hallinnollisia asioita, kuten sähköposteja, kokouksia ja ostolaskujen hyväksymistä.

Päivä ei kuitenkaan kulu kokonaan ruudun ääressä istuen, vaan sen lisäksi on työmaakierroksia ja kohdekierroksia, jolloin käydään katsomassa työmaita ja muita rakennuksia. Kierroksilla tarkastetaan esimerkiksi rakennusten ja tilojen käyttäjiltä tietoon tulleita puutteita. Tieto työmääräyksistä kulkee Karilta eteenpäin rakennusmiehille ja näin tilat saadaan pidettyä kunnossa vuoden ympäri.

Joka aamu on mukava lähteä töihin

Karin mukaan parasta kunnossapitopäällikön työssä on monipuolisuus ja sopiva haastavuus. ”Ympärillä työskentelee rautaisia ammattilaisia ja mukavia ihmisiä. Työtä on kiva tehdä päivittäin. Joka aamu on mukava lähteä töihin, kun tietää että päivästä tulee mukava ja töissä viihtyy”, Kari kertoo. Iisalmen kaupunki tarjoaa hyvät työsuhde-edut. Henkilöstöstä pidetään hyvää huolta. Henkilöstöhallinto järjestää erilaisia virkistäytymistapahtumia, kuten liikuntailtapäiviä, jolloin jokainen yksikkö suunnittelee ja toteuttaa vuorotellen ohjelmaa. Vetovastuu vaihtelee yksiköiden kesken. Virkistäytymistapahtumissa pääsee tapaamaan muidenkin yksiköiden työntekijöitä ja samalla saadaan lisättyä yhteisöllisyyttä, kun kaikki yksiköt ovat mukana.

Työn joustavuutta lisää liukuva työaika. Kari määrittelee melko pitkälle itse omaa työrytmiä ja tehtävien priorisointia. Myös lomien ajankohta on helppo sovittaa omien suunnitelmien kanssa yhteen. ”Pystyn suunnittelemaan työpäivän kuvaa, miten se etenee ja miten tehtäviä priorisoidaan. Tietenkin parasta työssä on mukavat ja ammattitaitoiset kollegat, jotka auttavat tarvittaessa ja tukevat haasteellisissa työtehtävissä”, Kari sanoo.

Jatkuvaa kehittymistä ja koulutusmahdollisuuksia

Kunnossapitopäällikön työnkuva ja työtehtävät haastavat jatkuvasti kehittymään. Myös uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia tulee jatkuvasti. Päivän aikana käytetään monia eri ohjelmia. Tehtäväkenttä on laaja ja töitä tehdään muidenkin yksiköiden kanssa tiiviisti. Jatkuvat muutokset rakennuttamisessa, kiinteistön hoidossa ja rakentamisessa sekä uudet säädökset, normit ja ohjeiden uudistumiset antavat mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Iisalmen kaupunki tarjoaakin koulutuksia kattavasti ja niissä saa käydä niin paljon kuin itse haluaa ja ehtii. ”Vuosien mittaan on käyty kaikenlaisia koulutuksia. Siihenkin kaupunki antaa hyvät edellytykset, että pystytään kouluttautumaan”, Kari summaa.

Oletko kiinnostunut työskentelemään Iisalmen kaupungilla? Käy tutustumassa tällä hetkellä avoinna oleviin Iisalmen kaupungin työpaikkoihin täällä.

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista