Skip to main content
test

Tycker du om varierande och mångsidiga arbetsuppgifter? Vill du hjälpa och stöda barnet och den unga i olika skeden av inlärningsprocessen? Vi söker skolgångshandledare och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamheten till servicehelheten för fostran och undervisning för olika långa vikariat.

Servicehelheten för fostran och undervisning ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Servicehelheten omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenskspråkig fostran och undervisning.

Skolgångshandledarens arbete består av att handleda inlärningen och stöda barnets och den ungas funktionsförmåga. Målet är att skapa en trygg och uppmuntrande inlärningsmiljö för elever som behöver stöd. I ditt arbete deltar du i planeringen och genomförandet av elevernas fostran, rehabilitering och skolarbete tillsammans med andra yrkespersoner. Även planering och verksamhet av morgon- och eftermiddagsverksamheten hör till ditt arbete.

Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom branschen eller yrkesexamen eller specialyrkesexamen och tillräcklig arbetserfarenhet som lämpar sig för uppgiften. Vi beaktar också studerande och sökande med arbetserfarenhet inom branschen.

Kom och gör ett omväxlande och viktigt arbete med oss, där varje dag är annorlunda! Arbetet är självständigt, men behöver inte utföras ensamt. Vi erbjuder som stöd ett multiprofessionellt team som arbetar med stort hjärta.
Du kan väl anpassa vikariatet till din övriga livssituation. Du kan själv, som vikarie, bestämma när du är tillgänglig med hjälp av tillgänglighetskalendern.

Välkommen som en del av vår professionella, entusiastiska och engagerade personal!

Blev du intresserad av våra uppgifter? Anmäl dig till vårt vikarieregister genom att fylla i ansökan via länken ”Lämna in vikarieansökan”. Om du inte tidigare har loggat in i Kuntarekry, ber programmet dig först registrera dig, varefter du kan logga in och fylla i ansökan. Om du redan tidigare har skapat användarnamn i Kuntarekry-systemet, använd den inloggningen. Spara användarnamnet och lösenordet för dig själv.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Eventuella frågor besvaras av respektive läroanstalt.
https://www.turku.fi/sv/ta-kontakt

Lär dig mer om oss

Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbe-tar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat