Skip to main content
test
Sijaisuuksiin ilmoittautuminen, Oulun kaupunki, Omavalmentaja - Oulun kaupunki

Oletko kiinnostunut omavalmentajan tehtävistä?

Jätä hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta BusinessOulun Työllisyyspalveluiden omavalmentajan sijaisuuksiin.

Omavalmentaja toimii virkasuhteessa henkilöasiakaspalvelussa BusinessOulu -Työllisyyspalveluissa tehden asiakas-, verkosto- ja työnantajayhteistyötä. Tehtävässä hoidetaan julkisen työvoimapalvelulain ja työttömyysetuussäädösten mukaisia tehtäviä sekä kaupungin työllisyydenhoidon palveluihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakija-asiakkaiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja olla mukana kehittämässä uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Omavalmentajalla on kokonaisvaltainen vastuu asiakkaidensa palvelukokonaisuudesta. Omavalmentajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden palvelutarpeen selvittäminen ja työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatiminen, palveluista sopiminen ja palveluohjaus sekä palveluprosessin arviointi ja seuranta. Omavalmentaja arvioi työllistymisen edellytyksiä huomioiden asiakkaiden kokonaistilanteen. Asiakastyössä keskeistä on asiakkaiden motivointi ja ratkaisukeskeinen ohjaus, jonka avulla vahvistetaan asiakkaiden muutosmotivaatiota ja itsetuntoa sekä tuetaan asiakkaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Työllistymisen tuki järjestetään asiakkaille yksilöllisenä ja monialaisena verkostotyönä yhteistyössä oppilaitosten, työnantajien, Kelan, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden asiakkaan työllistymistä ja kuntoutumista edistävien toimijoiden kanssa asiakkaiden kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioiden.

Kutsumme tarpeen mukaan hakemuksensa jättäneitä hakijoita henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelussa soveltuvien henkilöiden hakemukset aktivoidaan sijaisrekrytointijärjestelmään. Omavalmentajan sijaisuuksia hakevilta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa tutkintoa.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/tyollisyyspalvelut.html

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rekrytointipalvelut
Sijaisrekrytointi
p. 044 703 0623
sijaisrekrytointi@monetra.fi

Lisätietoja

Oulun kaupunki, BusinessOulu Työllisyyspalvelut

http://www.ouka.fi

Sinulle suositellut työpaikat